35

پروژه

4

دنبال کننده

مشخصات اصلی

مدیریت برند

دکتر امیر مهدی شجاع

مشخصات تماس

آدرس پستی:

خیابان ولنجک، نبش خیابان 18، ساختمان خلیج فارس، طبقه 6

شماره تماس:

021-22176138

پروژه های برند

مجموعه مسکونی میرداماد

 • در حال فروش
 • نا مشخص
 • نا مشخص مجموعه مسکونی میرداماد
 • نا مشخص
 • مجموعه مسکونی نیاوران

 • در حال فروش
 • نا مشخص
 • نا مشخص مجموعه مسکونی نیاوران
 • نا مشخص
 • مجتمع تجاری ، مسکونی تبریز

 • در حال فروش
 • نا مشخص
 • نا مشخص مجتمع تجاری ، مسکونی تبریز
 • نا مشخص
 • طراحی داخلی مجتمع مسکونی دروس

 • درحال ساخت
 • نا مشخص
 • نا مشخص طراحی داخلی مجتمع مسکونی دروس
 • نا مشخص
 • مجتمع مسکونی ساقدوش

 • در حال فروش
 • نا مشخص
 • نا مشخص مجتمع مسکونی ساقدوش
 • نا مشخص
 • مجتمع مسکونی قیطریه

 • در حال فروش
 • نا مشخص
 • نا مشخص مجتمع مسکونی قیطریه
 • نا مشخص
 • ویلای شهرک غرب

 • در حال فروش
 • نا مشخص
 • نا مشخص ویلای شهرک غرب
 • نا مشخص
 • نمایشگاه رویال کاسپین

 • فروخته شده
 • نا مشخص
 • نا مشخص نمایشگاه رویال کاسپین
 • نا مشخص
 • مجتمع مسکونی میرداماد

 • در حال فروش
 • نا مشخص
 • نا مشخص مجتمع مسکونی میرداماد
 • نا مشخص
 • مجتمع تبریز

 • درحال ساخت
 • نا مشخص
 • نا مشخص مجتمع تبریز
 • نا مشخص
 • ویلای مسکونی

 • درحال ساخت
 • نا مشخص
 • نا مشخص ویلای مسکونی
 • نا مشخص
 • ویلای شمال

 • در حال فروش
 • نا مشخص
 • نا مشخص ویلای شمال
 • نا مشخص
 • help
  راهنما