دسته بندی شده با: ساختمان اداری / تجاری / تفریحی

genting club malaysia

کافه ای طراحی شده در مالزی

نا مشخص نا مشخص
نا مشخصgenting club malaysia نا مشخص
طراحی داخلی- قشم

نا مشخص نا مشخص
نا مشخصطراحی داخلی- قشم نا مشخص
مجتمع تجاری تفریحی اطلس مال

مجتمع تجاری تفریحی اطلس مال با مالکیت شرکت ایرانیان اطلس (۶۰درصد) و صندوق بیمه اجتماعی…

درحال ساخت نا مشخص
11000مجتمع تجاری تفریحی اطلس مال نا مشخص
مجتمع تجاری تفریحی تهران مال

مجتمع تجاری تفریحی تهران مال با سرمایه گذاری مستقیم شرکت کینگ دام هلدینگ مالزی و…

درحال ساخت نا مشخص
23000مجتمع تجاری تفریحی تهران مال نا مشخص
مجتمع تبریز

درحال ساخت نا مشخص
نا مشخصمجتمع تبریز نا مشخص
مجتمع  دزفول

در حال فروش نا مشخص
نا مشخصمجتمع  دزفول نا مشخص
هتل آپارتمان متل قو

درحال ساخت نا مشخص
نا مشخصهتل آپارتمان متل قو نا مشخص
مجموعه قوالماس خاورمیانه

درحال ساخت نا مشخص
نا مشخصمجموعه قوالماس خاورمیانه نا مشخص
مجتمع ستاره امین قشم

در حال فروش نا مشخص
نا مشخصمجتمع ستاره امین قشم نا مشخص
شهربازی و هتل سمنان

درحال ساخت نا مشخص
نا مشخصشهربازی و هتل سمنان نا مشخص
برج بزرگ اربیل

در حال فروش نا مشخص
نا مشخصبرج بزرگ اربیل نا مشخص
help
راهنما