دسته بندی شده با: ساختمان مسکونی

ساختمان مدیسا

ساختمان مدیسا در خیابان سهیل (منطقه قیطریه) ساخته شده و واحدهای آن در حال فروش…

0 2,100,000,000 تومان
870ساختمان مدیسا 3
ساختمان افروز

ساختمان افروز واقع در منطقه سعادت آباد

در حال فروش 2,100,000,000 تومان
1500ساختمان افروز 3
هلیدور

ساختمان هلیدور دروس توسط تیم دکوکو طراحی شده است ...

درحال ساخت نا مشخص
2000هلیدور 3
آپارتمان لوکس الهیه

ساختمان هارمونی الهیه

0 3,450,000,000 تومان
2070آپارتمان لوکس الهیه 3
ساختمان لوکس دشتستان

ساختمان دشتستان در منطقه پاسداران تهران یکی از با کیفیت ترین ساختمانهای منطقه می باشد…

در حال فروش 1,920,000,000 تومان
نا مشخصساختمان لوکس دشتستان 3
ساختمان ماکان بهستان

ساختمان ماکان بهستان در زمینی به مساحت 700 متر مربع احداث گردیده ،جمعا شامل 20…

در حال فروش 2,100,000,000 تومان
نا مشخصساختمان ماکان بهستان 3
ساختمان مسکونی شمس

ساختمان مسکونی شمس واقع در منطقه دروس

0 2,400,000,000 تومان
1925ساختمان مسکونی شمس 3
عمارت آرسس

درحال ساخت نا مشخص
نا مشخصعمارت آرسس 3
آمولایت رزیدنس

در حال فروش 3,750,000,000 تومان
نا مشخصآمولایت رزیدنس 4
خانه ای روی آب

ساخته شده نا مشخص
نا مشخصخانه ای روی آب 5
مجتمع مسکونی اطلس

مجتمع مسکونی اطلس، به عنوان یکی از کارهای شاخص دفتر معماری مهندس آرتورامیدآذری، واقع در…

نا مشخص نا مشخص
نا مشخصمجتمع مسکونی اطلس نا مشخص
انوشا رزیدنت

ساخته شده نا مشخص
1000انوشا رزیدنت نا مشخص
help
راهنما