دسته بندی شده با: نمونه کار معمار

 پروژه زردبند لواسان

درحال ساخت نا مشخص
نا مشخص پروژه زردبند لواسان نا مشخص
مهمان نوازی در ساختمانی اداری

ساخته شده نا مشخص
نا مشخصمهمان نوازی در ساختمانی اداری نا مشخص
مجموعه ­ای همچون یک شهر سازمان یافته

ساخته شده نا مشخص
نا مشخصمجموعه ­ای همچون یک شهر سازمان یافته نا مشخص
نمایشگاه هامبورگ

زنجیره ای از استدلالات در طراحی داخلی ایجاد یک چارچوب را نمود که به صورت…

ساخته شده نا مشخص
نا مشخصنمایشگاه هامبورگ نا مشخص
ساختمان به ظاهر شناور روی آب

ساخته شده نا مشخص
نا مشخصساختمان به ظاهر شناور روی آب نا مشخص
شهرنشینی در هم تنیده

ساخته شده نا مشخص
نا مشخصشهرنشینی در هم تنیده نا مشخص
ساختمانی برای کاپیتان ها

فن آوری، خطر تمایل جایگزینی ظاهر فیزیکی ساده با تکنولوژی پیچیده را با خود دارد،…

ساخته شده نا مشخص
نا مشخصساختمانی برای کاپیتان ها نا مشخص
ویلا­های دریاچه آلستر

با الهام از اشکال روان کویر و چادر، دانشگاه به کانونی مجمل و سایه افکن…

ساخته شده نا مشخص
نا مشخصویلا­های دریاچه آلستر نا مشخص
پرچم­دار فروشگاه ­های سراسر جهان

ساخته شده نا مشخص
نا مشخصپرچم­دار فروشگاه ­های سراسر جهان نا مشخص
برج رقصنده

ساخته شده نا مشخص
نا مشخصبرج رقصنده نا مشخص
برج های جرثقیل کنار رودخانه

ساخته شده نا مشخص
نا مشخصبرج های جرثقیل کنار رودخانه نا مشخص
آشپزخانه از سنگ های طبیعی و مصنوعی

ساخته شده نا مشخص
نا مشخصآشپزخانه از سنگ های طبیعی و مصنوعی نا مشخص
help
راهنما