پل عابر پیاده حقانی

پروژه‌ی پل عابر پیاده حقانی توسط گروه معماران پوست سوم بر روی بزرگراه حقانی طراحی شده است. این پروژه، بافت مسکونی منطقه میر داماد را به اراضی عباس آباد متصل می‌‌کند. این پل در واقع دو پارک را از فراز اتوبان به هم متصل کرده و ضمن ایجاد تراس منظر شهری باعث افزایش نفوذ به بخش شرقی اراضی عباس آباد می‌شود. این سازه در واقع یک سازه منیومنتال فلزی است که دارای سه رمپ به طول تقریبی ۲۵۰ متر و با شیب تقریبی ۸% است. وجود این رمپ‌ها به خاطر اختلاف ارتفاع ۲۲ متری در دو نقطه شرقی و غربی اتوبان است. طراحی پروژه بر اساس دیاگرام شکل رمپ، سازه، محدودیت‌ها، تناسبات و زیبایی شناسی طرح است.

بدون برچسب

دیدگاه ها

مشاهده بیشتر دیدگاه ها ...

دیدگاه شما چیست؟help
راهنما